Algemene Voorwaarden

Let op: Naast deze algemene voorwaarden zijn de betalings-, annulerings- en overige accommodatievoorwaarden van kracht, zoals vermeld onder ‘accommodatievoorwaarden’ bij ‘prijzen’ en bovenaan het reserveringsformulier.

1. Omschrijving dienst

1.1 Italia di Charme is een onafhankelijke travel & hospitality consultant gespecialiseerd in Italie. Via onze website www.italiadicharme.com bieden wij een platform aan waarop verhuurders hun accommodatie aanbieden en bezoekers een reserveringsaanvraag kunnen indien voor deze accommodaties. Onze service is volledig kosteloos voor boekers. Boekers betalen geen reserveringskosten of andere administratieve kosten en betalen de officiele prijs van de accommodaties.

1.2 Een reservering via onze website is een overeenkomst tussen de boeker en de verhuurder van de accommodatie. De boeker gaat een bindende relatie aan met de verhuurder van de accommodatie. Italia di Charme is hierin geen partij.

2. Werkwijze

2.1 De beschikbaarheid van een accommodatie kan worden nagegaan via de beschikbaarheidskalender op de accommodatiepagina. Indien de accommodatie niet over een kalender beschikt kan de beschikbaarheid volledig vrijblijvend worden opgevraagd via het hiervoor bestemde formulier.

2.2 Om te reserveren kan het hiervoor bestemde reserveringsformulier worden gebruikt op de pagina van de gewenste accommodatie onder ‘Reserveren’. Om te reserveren dient de boeker akkoord te gaan de algemene voorwaarden en de specifieke betalings-, annulerings- en andere voorwaarden van de accommodatie. De boeker ontvangt daarna een bevestigingsemail met instructies ten aanzien van de aanbetaling of het verstrekken van creditcardgegevens.

2.3 Een reservering is pas definitief nadat de boeker de aanbetaling heeft overgemaakt of van zijn/haar creditcard is afgeschreven. Mocht de boeker na 2 werkdagen na het versturen van het reserveringsformulier nog niets van de verhuurder hebben gehoord, dan kan hij/zij contact opnemen via info@italiadicharme.com.

2.4 www.italiadicharme.com is een platform dat boekers en verhuurders bij elkaar brengt. Wanneer het reserveringsformulier bij de verhuurder is aangekomen eindigt onze taak. Italia di Charme is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de reservering door de verhuurder.

2.5 De boeker betaalt de officiele prijs van de accommodatie. www.italiadicharme.com brengt boekers geen reserverings-, administratie of andere kosten in rekening.

3. Reservering

3.1 Een bezoeker van www.italiadicharme.com kan een accommodatie reserveren door het reserveringsformulier in te vullen of via email de reserverings- en persoonsgegevens door te geven. Ook wanneer de boeker via email boekt accepteert hij/zij de algemene en accommodatievoorwaarden. Een reservering is een overeenkomst tussen boeker en verhuurder. Wanneer een boeker een reserveringsaanvraag indient gaat de boeker een bindende juridische relatie aan met de verhuurder van de accommodatie.

3.2 In de meeste gevallen stuurt Italia di Charme het reserveringsformulier door naar de verhuurder. Vanaf het moment dat de verhuurder de reservering in behandeling neemt eindigt de taak van Italia di Charme en wordt de reservering volledig in handen gegeven van de verhuurder. Na reservering dienen boekers daarom in geval van vragen of problemen rechtstreeks contact op te nemen met de verhuurder.

3.3 Bij enkele accommodaties handelt Italia di Charme zelf de reservering af inclusief betalingen.

3.4 Een reservering is in eerste instantie altijd een reserveringsaanvraag die wordt doorgestuurd naar de verhuurder, die de beschikbaarheid controleert en de boeker rechtstreeks of in sommige gevallen middels www.italiadicharme.com een bevestigingsemail stuurt met instructies ten aanzien van de aanbetaling en andere praktische informatie. Een reserveringsaanvraag is geen definitieve reservering. Pas wanneer de aanbetaling is gedaan is de reservering definitief.

3.5 In geval van een aanbetaling houdt de verhuurder de accommodatie enkele dagen voor de boeker vast. De reservering is pas definitief wanneer de verhuurder de aanbetaling heeft ontvangen. Indien de verhuurder de aanbetaling na enkele dagen nog niet heeft ontvangen, heeft deze het recht de accommodatie beschikbaar te stellen aan andere geinteresseerden. (De boeker kan dit voorkomen door direct na het overmaken van de aanbetaling hierover een email te sturen aan de eigenaar met een kopie van de betaling).

3.5 Wanneer de boeker een reserveringsaanvraag indient, gaat hij/zij akkoord met deze algemene voorwaarden en met de betalings-, annulerings- en eventuele overige voorwaarden van de gewenste accommodatie, zoals beschreven op de accommodatiepagina onder ‘prijzen’ en bovenaan het reserveringsformulier.

4. Betalingen en kosten

4.1. De boeker betaalt het verschuldigde bedrag direct aan de verhuurder volgens diens betalingsvoorwaarden zoals beschreven op de accommodatiepagina. Italia di Charme staat buiten betalingen van de boeker aan de verhuurder. De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld door de verhuurder en verschillen per accommodatie.

4.2 Wanneer de verhuurder een aanbetaling vraagt, dient de boeker deze zo snel mogelijk te betalen om de reservering te bevestigen. Indien de aanbetaling niet binnen enkele dagen of binnen een andere door de eigenaar gestelde termijn wordt betaald heeft de eigenaar het recht de reservering ongedaan te maken.

4.3 In het geval de verhuurder een waarborgsom vraagt, dient deze contant bij aankomst betaald te worden, tenzij anders aangegeven. De boeker ontvangt de waarborgsom aan het einde van het verblijf terug met aftrek van de eventueel berokkende schade.

4.4 In sommige gevallen brengt de verhuurder extra kosten in rekening voor de eindschoonmaak, voor aankomst na het overeengekomen tijdstip, extra bedden of laken- en handdoekpakketten. Dit staat aangegeven op de accommodatievoorwaarden onder ‘prijzen’ bij ‘bijkomende kosten’ en/of ‘optioneel’.

5. Annulering

5.1 In geval de boeker de reservering annuleert is hij/zij gebonden aan de annuleringsvoorwaarden van de verhuurder zoals beschreven onder ‘accommodatievoorwaarden’ of zoals overeengekomen met de verhuurder. De voorwaarden zijn opgesteld door de verhuurder en verschillen per accommodatie.

5.2 In het geval de boeker de reservering annuleert heeft hij/zij geen recht op teruggave van de aanbetaling, tenzij anders aangegeven.

5.3 Wanneer de gereserveerde accommodatie door overmacht niet beschikbaar is heeft de verhuurder het recht maar niet de plicht de boeker een gelijkwaardige of superieure accommodatie aan te bieden, die hij/zij kan accepteren of afslaan. Indien dit niet mogelijk is heeft de boeker recht op terugbetaling van het al betaalde bedrag. De boeker maakt geen aanspraak op schadevergoeding.

6. Omschrijving van de accommodatie

6.1 De omschrijving van de accommodaties is gebaseerd op informatie geleverd door de verhuurder.

6.2 Geografische kaarten bij de accommodaties geven de ligging zo nauwkeurig mogelijk weer. Toch is het niet altijd mogelijk de exacte locatie aan te duiden. De kaarten op onze website moeten dan ook altijd als indicatief worden beschouwd en zijn niet bindend.

6.3 Hoewel www.italiadicharme.com uiterst zorgvuldig te werk gaat, is zij niet verantwoordelijk voor eventuele (vertaal)fouten, vergissingen, onvolledigheden of enige andere incorrectheid van de geboden informatie over de gepresenteerde accommodaties. Op de website gepubliceerde beschrijvingen, voorwaarden en tarieven zijn niet bindend.

6.4 Prijzen zijn op basis van logies tenzij anders aangegeven.

6.5 De meeste accommodaties bieden wifi. Niet bij alle accommodaties is de wifi snel genoeg of het signaal sterk genoeg om films en video’s te streamen. Italia di Charme kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit aan de verbinding.

6.6 De aangegeven openings- en sluitingsdata van de zwembaden zijn indicatief. Bij sommige accommodaties gaat het zwembad eerder open of later dicht op basis van de weersvoorspellingen.

7. Aankomst, verblijf en vertrek

7.1 De boeker dient de verblijfsregels van de accommodatie te respecteren.

7.2 Bij aankomst dienen de boeker en alle medereizigers aan de verhuurder een identiteitskaart of paspoort te overhandigen ten behoeve van de check-in procedure. Verhuurders zijn dit in Italie verplicht.

7.3 De boeker kan de accommodatie betreden vanaf het overeengekomen aankomsttijdstip. De boeker dient de accommodatie te verlaten voor het overeengekomen vertrektijdstip.

7.4 De boeker dient de accommodatie schoon achter te laten.

8. Verantwoordelijkheid

8.1 De boeker en medereizigers dienen de gehuurde vakantieaccommodatie met alle toebehoren te respecteren en schoon te houden.

8.2 De boeker en medereizigers dienen geen overlast te veroorzaken.

8.3 De boeker is verantwoordelijk voor schade die door hem/haar en/of een van de medereizigers wordt aangebracht aan de gehuurde accommodatie en/of toebehoren. Eventuele schade dient zo snel mogelijk aan de verhuurder te worden gemeld.

8.4 De boeker is verantwoordelijk voor het naleven van de regels door de medereizigers.

8.5 De verhuurder heeft het recht de reservering ongedaan te maken en de boeker de toegang tot de accommodatie te weigeren indien de boeker de voorwaarden niet naleeft, indien het aantal personen groter is dan schriftelijk overeengekomen of de personen niet overeenkomen met die aangegeven in de reserveringsaanvraag of indien de huurder huisdieren meeneemt zonder dat dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

8.6 In het geval van een al dan niet voorziene gezondheidscrisis, zoals de crisis rond het coronavirus, is het de eigen verantwoordelijkheid van de boeker om wel of niet een vakantie te boeken en/of naar de bestemming af te reizen. In het geval de omstandigheden dwingen tot het verlaten van het land of de regio, is het de eigen verantwoordelijkheid van de boeker om vervoer te regelen en weer thuis te komen. Italia di Charme is op geen enkele wijze en in geen enkele situatie verantwoordelijk voor repatriering. Ook is Italia di Charme niet aansprakelijk voor het onverwacht sluiten van voorzieningen zoals zwembaden, restaurants, wellness centra of speeltuinen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Een reservering is een overeenkomst tussen de boeker en de verhuurder van de accommodatie. De boeker gaat dus een juridische relatie aan met de verhuurder van de accommodatie. Italia di Charme is hierin op geen enkele wijze partij en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet geleverde prestaties, overboekingen, dubbele boekingen of om het om iedere andere reden niet beschikbaar stellen van de accommodatie, afwijkingen van hetgeen is beschreven, het niet voldoen van de accommodatie aan de individuele verwachtingen van de boeker of toezeggingen en beloften gedaan door de verhuurder.

9.2 Italia di Charme aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan eigendommen, op welke wijze dan ook veroorzaakt of in geval van diefstal van eigendommen en/of geld.

9.3 Italia di Charme aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval de gehuurde accommodatie niet voldoet aan de individuele verwachtingen van de huurder.

9.4 Italia di Charme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de geboden diensten.

10. Klachten

10.1 In geval van klachten over de accommodatie ontvangen wij graag een gedetailleerde onderbouwing van de klacht. Wij zullen klachten nauwkeurig doornemen en laten meewegen in onze beoordeling van de accommodaties op onze website. Italia di Charme speelt echter geen rol in het oplossen van problemen ter plaatse noch bij eventuele schadevergoedingen. Dit is een zaak tussen boeker en verhuurder. Een reservering is een overeenkomst tussen de boeker en de verhuurder van de accommodatie. De boeker gaat een bindende relatie aan met de verhuurder van de accommodatie. Italia di Charme is hierin geen partij.

11. Overmacht

11.1 www.italiadicharme.com is niet gehouden aan het nakomen van overeenkomsten en verplichtingen in geval van overmacht.

12. Verzekeringen

12.1 De boeker is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annulerings- en reisverzekering die onvoorziene omstandigheden dekt.

13. Privacy

13.1 www.italiadicharme.com gaat uiterst zorgvuldig om met verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan de verhuurder om een boeking tot stand te brengen.

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@italiadicharme.com